Allmän Information:

Vårt företag arbetar aktivt med att möta våra kunders önskemål och behov. Det finns därför möjligheter att anpassa våra abonnemang genom att göra individuella tillval.

Område
Vi har Karlshamn och Sölvesborg som utgångspunkter och vår verksamhet bedrivs främst i Blekinge och nordöstra Skåne.

Trygghetspaketet
Genom vårt trygghetspaket får ni möjlighet att året runt kunna följa ert sommarhus och er trädgård. Vi ser regelbundet till ert hus vilket innebär en ökad säkerhet och trygghet för dig som husägare. Vid våra kontroller ser vi till att inga olyckor har inträffat och du som husägare kan slippa tråkiga överraskningar.
I Trygghetspaketet ingår gräsklippning av normal gräsmatta som är under 300 kvm. Har ni en större gräsmatta eller vid svår terräng ger vi er gärna ett kostnadsförslag.
Vi skickar en lägesrapport till er per mail efter varje husbesök, vi skickar då även med några foton från vårt besök. Skulle något akut ha hänt ringer vi er direkt så att vi snabbt kan lösa problemet på bästa sätt. Som husägare kan ni förlita er på att ert hus kontrolleras regelbundet även när ni själva inte har möjlighet att vara där.


Säkerhet
Era husnycklar är omärkta och inlåsta i säkert förvar.
Stugtomtarna har ansvarsförsäkring.


Betalning:
Trygghetpaketet faktureras i förskott varannan månad.

Skattereduktion:
Från och med den 1 juli 2009 kan man som privatperson få skattereduktion för husarbete. Innebörden av detta blir att du som kund betalar hälften av arbetskostnaden till den som utför arbetet.
För att ha rätt till skattereduktion för husarbete krävs att man är obegränsat skatteskyldig i Sverige. Du får upp till 50 000 kr per person och år i skattereduktion, är ni två personer blir maxavdraget 100 000 kronor. Avdraget kan dock aldrig bli högre än det belopp som ni ska betala i slutlig skatt.
För ytterligare information om vilka tjänster som ger rätt till avdrag och hur mycket reduktion ni har tillgodo, kontakta Skatteverket eller besök deras hemsida Skatteverket för upplysning.